A PRISM egy nonprofit társadalmi vállalkozás, amelynek küldetése, hogy egyenlő lehetőségeket teremtsen a társadalom és az emberek fejlődéséhez.
A köz- és magánszereplők számára nyitott társfejlesztési központ, amelynek célja a sokszínűség megbecsülése és a helyi közösségek társadalmi, kulturális és gazdasági erőforrásainak megosztása európai és nemzetközi perspektívából.
A PRISM évente értékeli saját tevékenysége társadalmi hatását az egyének és közösségek által tapasztalt jelentős változások minden formájának felmérésével, miután „társszakértőként” részt vettek tevékenységeinkben. A hatás figyelembe veszi a jövedelemnövekedést és a munkaerő-piaci integráció szintjét, az oktatásban, a társadalmi befogadásban és a kapcsolatokban bekövetkezett változásokat, a fizikai és mentális egészségre gyakorolt hatásokat, valamint az életminőségre és a jóllétre gyakorolt általános hatást.

Az Universidade de Vigo egy 1989-ben hivatalosan alapított spanyol állami felsőoktatási intézmény, amelynek három fő célkitűzése van: magas színvonalú felsőoktatási szolgáltatások nyújtása és a hallgatók szakmai gyakorlatának elősegítése, a nemzetközivé válásra való összpontosítás; az alap- és alkalmazott kutatás előmozdítása nemzetközileg versenyképes kutatócsoportok révén; valamint a tudás és a tudományos eredmények átadása a társadalomnak az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés elősegítése érdekében a környező területeken.
Az UVigo 3 kampusszal rendelkezik Ourense-ben, Pontevedrában és Vigóban, és működteti a Campus do Mar Nemzetközi Kiválósági Kampuszt, amelynek célja, hogy a tengertudomány és -technológia területén a kutatási, oktatási és tudásátadási egységek határokon átnyúló és integrált hálózatának katalizátorává váljon. Ezen kívül rendelkezik egy vízi kampusszal Ourense-ben és a Campus CREA-val Pontevedrában, amely nemzetközi zöld kampusz minősítést kapott.

A Petra Patrimonia Corsica a fenntartható turizmusra, a kék gazdaságra, a fenntartható fejlődésre és a társadalmi innovációra szakosodott szervezet, amely jelentős tapasztalattal rendelkezik az EU által finanszírozott projektek koordinátoraként és partnereként.
A Petra Patrimonia Corsica a vállalkozást támogató szervezetként tevékenykedik, amely a vállalkozói szellemet támogatja és hozzájárul a területi kohézióhoz, irodákkal rendelkezik mind a „kevésbé fejlett” régiókban (Korzika, Guadeloupe, Guyanne), mind a „fejlettebb” régiókban (Provence-Alpes-Côte d’Azur), a Qualiopi által szervezett és tanúsított magas színvonalú képzési lehetőségek révén.

Az ENOROS Consulting Ltd egy 2006-ban alapított kkv, amely a projektmenedzsment és a projektmegvalósítás területén tevékenykedik Cipruson és az európai régióban, átfogó tanácsadási és irányítási szolgáltatásokat nyújtva az állami és a magánszektor számára. Az ENOROS célja, hogy nemzeti és európai szinten egyaránt szakértői szolgáltatást nyújtson a fejlesztési programok és projektek tervezésében, irányításában és értékelésében. A házon belüli kapacitás a politikatudomány, a nemzetközi kapcsolatok, a közgazdaságtan, a pszichológia, a szociológia, a mérnöki tudományok, az agronómia, az orvosi kutatás stb. területeit öleli fel. A vállalat külső szakértőkkel is együttműködik különböző tematikus területeken (emberi erőforrások, vidékfejlesztés, turizmus, társadalmi befogadás, fiatalok szakképzése, bevándorlási politikák stb.), valamint kiterjedt helyi partnerhálózattal rendelkezik az oktatás és kultúra, ifjúság és foglalkoztatás, igazságszolgáltatás és közrend, emberi erőforrások fejlesztése, polgárvédelem, társadalmi innováció és vállalkozói szellem területén.

Az Agrigento és Trapani Közösségi Alapítvány egy független civil társadalmi szervezet, amely elősegíti a társadalmi, gazdasági, kulturális és környezeti fejlődést Agrigento és Trapani tartományok (Szicília, Olaszország) területén.
A Közösségi Alapítvány elősegíti az adakozás, a részvétel és a társfelelősség kultúráját, olyan szociális hálózati programokat hoz létre, amelyek képesek stratégiai értéket képviselni a térség számára.

Az ANKO-t 1985-ben alapították, és érdekeltjei a regionális hatóság, a Regionális Fejlesztési Alap és a Nyugat-Macedóniai Önkormányzatok Szövetsége. Szerepe az, hogy a regionális fejlesztési megközelítés úttörő tudományos szervezeteként működjön. Célja az integrált regionális fejlesztés előmozdítása, támogatása és az ahhoz való hozzájárulás, az alábbiak révén:

– a fejlesztési programok és projektek tanulmányozása, előmozdítása, adminisztrációja, nyomon követése és értékelése, a helyi hatóságokkal, az állammal és a magánszektorral együttműködve és egymást kiegészítve, valamint

– a hatóságok és a lakosság támogatása, a folyamatos tájékoztatással és tudatosságnöveléssel, motivációval. Hozzájárulás a fejlesztési stratégiák kialakításához és az innovatív fejlesztési projektek végrehajtásához szükséges intézkedések koordinálásához.

A Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (CSMKIK) 130 éves múltra tekint vissza, 1100 taggal rendelkezik a kereskedelem, ipar, szolgáltatás és kézművesség területéről, és több mint 33000 vállalkozással áll közvetlen kapcsolatban a megyében. Köztestületként működő szervezetként elsődleges feladatunk a gazdaságfejlesztés és az általános üzleti érdekképviselet. Feladatunk, hogy a vállalkozói környezet javításával, gazdasági elemzésekkel és előrejelzésekkel, vállalkozói képzésekkel, vezetői kompetenciafejlesztéssel, üzleti partnerkereséssel, tematikus rendezvényekkel és konferenciákkal segítsük tagjainkat. Nagy hangsúlyt fektetünk a vállalkozások közötti együttműködés növelésére, versenyképességük fokozására, fejlődésük és nemzetközivé válásuk segítésére. A kamara ad otthont az Európai Bizottság Enterprise Europe Network regionális irodájának, amely segíti a vállalkozásokat az innovációban és a nemzetközi növekedésben. Ez egyben a világ legnagyobb támogató hálózata a nemzetközi ambíciókkal rendelkező kkv-k számára.